KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Európai Szopciális Alap és Széchenyi 2020 logó.

A megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című konstrukció a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációját, foglalkoztathatóságának javítását támogatta komplex munkaerő-piaci programokkal és szolgáltatásokkal, elősegítve a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásukat, a korábbi munkahelyre való visszatérésüket vagy újbóli elhelyezkedésüket. A megváltozott munkaképességű emberek munkavégzése speciális fizikai feltételeket is igényel, amelynek költségei a munkáltatókat terhelik. Ezen költségek megtérítése növelheti a megváltozott munkaképességű munkavállalók iránti keresletet, és így elősegíti sikeres elhelyezkedésüket és munkában maradásukat.

A pályázat célja azoknak a munkahelyeknek az adaptációja, fizikai és/vagy infokommunikációs akadálymentesítése volt, amelyeken a TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001 azonosítási számú kiemelt projektbe kerülő megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatnak. Ezen túl támogatható olyan projekt is, amelyet a fenti konstrukció keretében önfoglalkoztatóvá váló személy számára biztosítja a foglalkoztatás fizikai feltételeinek megteremtését.

Mire volt igényelhető az uniós támogatás?

  1. A termelő, szolgáltató létesítményeknek a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggő átalakítása, beleértve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet szerinti akadálymentesítésre.
  2. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése és/vagy átalakítására
  3. A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása érdekében a munkahely és a munkaeszközök korszerűsítésére

Kik pályázhattak?

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV tv. 58 § (5). bekezdésének c.) pontja alapján, munkaadónak minősülő azon szervezet vagy vállalkozás részére volt nyújtható, amely a TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001 azonosító számú kiemelt projektbe bevont, megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat. Az előbbi jogszabályi hivatkozás alapján a TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001 azonosító számú kiemelt projekt keretében önfoglalkoztatóvá vált megváltozott munkaképességű személyek is pályázhattak.

Mekkora volt az elnyerhető támogatás összege?

A pályázat keretében elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 400 ezer és 25 millió forint között lehetett. A támogatás mértéke elérhette a projekt összes elszámolható költségének a 100 százalékát.

Hogyan lehetett jelentkezni?

A pályázatokat 2011. augusztus 30-tól, 2011. október 31-ig lehetett benyújtani a következő postai címre: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 1385 Budapest, Pf. 818. (nagyobb méretű csomag esetén: 1134 Budapest, Váci út 45., C. épület.) A pályázatok elbírálása könnyített eljárás keretében történt. A pályázat címe: Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja. A pályázat azonosítója a Közép-magyarországi régióban TÁMOP-1.1.1-11/2., a konvergencia régiókban pedig TÁMOP-1.1.1-11/1.