KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Európai Szopciális Alap és Széchenyi 2020 logó.

Együtt a munkavállalásért Baranya megyében

Kedvezményezett neve: ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.

Projekt címe: Együtt a munkavállalásért Baranya megyében

A projekt összköltsége: 368 189 000 Ft

A projektre megítélt támogatás összköltsége: 368 189 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt kezdési dátuma: 2018.04.01.

Projekt befejezési dátuma: 2021.08.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.1.5-16-2017-00019

Projekt tartalmának bemutatása:

GINOP 5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása elnevezésű program célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén, tekintettel arra, hogy a Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított munkaerő-piaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését.

A projekt célcsoportjába azok a regisztrált álláskereső személyek tartoztak, akik:

 • akik 25 év alattiak,
 • vagy alacsony (ISCED 1-2.) iskolai végzettségűek,
 • vagy elavult (munkaerőpiacon nem hasznosítható vagy a bevonást megelőzően 15 évvel megszerzett) szakképesítéssel rendelkeznek,
 • vagy 50 év felettiek,
 • vagy a gyermekgondozást, családtag ápolását követően kívánnak visszatérni a munkaerőpiacra.

Továbbá részt vehettek a projektben azok a személyek is, akik közvetítést kérőként nyilvántartottak, vagy inaktívak, és programba vonásuk érdekében szolgáltatáskérőként kérik nyilvántartásba vételüket. A projektbe a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya irányította az érdeklődőket.

A nagyságrendileg 368 millió forintos forrásból megvalósuló GINOP 5.1.5-16-2017-00019 kódszámú, „Együtt a munkavállalásért Baranya megyében” című projekt keretében széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaptak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába.

A programot az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumvezetése mellett a Debreceni Rehabilitációs Közhasznú Egyesület, a „67-es út mentén” Alapítvány és a Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvány négy fős konzorciuma valósította meg, a Baranya Megyei Kormányhivatallal együttműködésben. A 2018. április 1- én indult projektbe 2021.augusztus 31-ig 4931 fő bevonását terveztük, amely sikeresen teljesült.

Az érintett személyek a megye minden járásában hozzáférhettek a szolgáltatásokhoz, annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci visszatérésüket minél hatékonyabban segíthessék elő a szolgáltató szervezetek. A projekt megvalósítása során törekedtünk arra, hogy minden érdeklődő a lakóhelyéhez legközelebbi helyszínen vehesse igénybe a szolgáltatásokat, ennek érdekében – a felmerülő igényeknek megfelelően – további 10 helyszínen is elérhetővé tettük a tanácsadásokat.

A projektbe irányítást követően minden programrésztvevő részére egyéni fejlesztési terv készült, mely meghatározta a munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges, igénybe vehető szolgáltatások körét, melyek az alábbiak lehetnek:

 • egyéni munkatanácsadás,
 • pszichológiai tanácsadás,
 • szociális információ nyújtás,
 • személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés,
 • munkaerő-piaci mentori szolgáltatás;
 • motivációs csoportfoglalkozás;
 • pályatanácsadás – Pályamódosítási tanácsadás (egyéni);
 • egyéni álláskeresési tanácsadás;
 • vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás.

A projekt kiemelt célja volt továbbá a bevont személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezésének elősegítése, melynek érdekében széles körű munkaadói kapcsolatok kialakítására, és a célcsoporttagok egyéni igényeinek megfelelő állások feltárására törekedtünk, az elhelyezkedést támogató szolgáltatások biztosítása mellett.

A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE ELÉRHETŐ: alábbi linken.