KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

I.   Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. Azonosító adatok, kapcsolat

Hivatalos név:ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:1076 Budapest, Dózsa György út 48.
Postacím:1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49.
Központi elektronikus levélcím:erfo@erfo.hu
Honlap:https://erfo.kezmu.hu/
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)Ügyfélszolgálattal az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. nem rendelkezik.
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:Ügyfélkapcsolati vezetővel az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. nem rendelkezik.

I.2. Szervezeti felépítés

Szervezeti ábra

I.3. Vezetők adatai, kapcsolat

NévMunkaköre-mail
Koszorús Lászlóügyvezetőerfo@erfo.hu
Czirkus László Mátyástörzskari igazgatóerfo@erfo.hu
dr. Vass Annamáriajogi, személyügyi és rehabilitációért felelős igazgatóerfo@erfo.hu
Madarász Dezsőközbeszerzési és beszerzési igazgatóerfo@erfo.hu
Lesti Zoltángazdasági igazgatóerfo@erfo.hu
Sztruhár Gyulatermelési igazgatóerfo@erfo.hu
Szücs Mihályberuházásokért felelős műszaki, energetikai és vagyongazdálkodási igazgatóerfo@erfo.hu

I.4. Felügyelőbizottság tagjai, kapcsolat

NévMunkaköre-mail
Hegedűs SzabolcsFelügyelőbizottság elnökeerfo@erfo.hu
Bernáth IldikóFelügyelőbizottság tagjaerfo@erfo.hu
Maradi PéterFelügyelőbizottság tagjaerfo@erfo.hu

I.5. Ügyfélkapcsolati vezető

Ügyfélszolgálattal az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. nem rendelkezik.

I.6. Testületi adatok

Nem releváns.

I.7. Alárendelt közfeladatot ellátó szervezetek

Nem releváns.

I.8. Tulajdonolt gazdasági szervezetek

Nincs.

I.9. Alapított alapítvány

NévERFO Alapítvány
Székhely1076 Budapest, Dózsa György út 48.
AlapítóERFO Ipari Vállalat (Erfo Közhasznú Nonprofit Kft.)
Alapítás dátuma1992.04.29

I.10. Alapított költségvetési szervek

Nem releváns.

I.11. Lapok, kiadványok

Nem releváns.

I.12. Felettes szerv, felügyeleti szerv

1.

Tulajdonosi joggyakorló szerv neve: Belügyminisztérium

Miniszter neve:                 Dr. Pintér Sándor

Elektronikus levélcím:       ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

Székhely:                           1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postai cím:                         1903 Budapest, Pf.: 314.

Telefonszám / telefax:      +36-1-441-1000

Elektronikus levélcím:       info@bm.gov.hu

Honlap cím:                        https://kormany.hu/belugyminiszterium

2.

Hivatalos név:                   Budapest Főváros Kormányhivatala

Kormánymegbízott neve: dr. Sára Botond Attila

Elektronikus levélcím:       budapest@bfkh.gov.hu

Székhely:                           1056 Budapest, Váci utca 62-64.

Postai cím:                         1364 Bp., Pf.: 234.

Telefonszám / telefax:      +36-1-328-5862

Elektronikus levélcím:       budapest@bfkh.gov.hu

Honlap cím:                       http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

3.

Hivatalos név:                   Állami Számvevőszék

Elnök neve:                        Dr. Windisch László

Elektronikus levélcím:       szamvevoszek@asz.hu

Székhely:                           1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

Postai cím:                         1364 Budapest 4. Pf. 54.

Telefonszám / telefax:      +36-1-484-9100

Elektronikus levélcím:       szamvevoszek@asz.hu

Honlap cím:                       https://www.asz.hu/

4.

Hivatalos név:                   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Vezető neve:                     dr. Szűcs Zoltán kollégiumvezető-helyettes

Telefonszám / telefax:      +36 1 354 4800

Székhely:                           1051 Budapest, Nádor u. 28.

Postai cím:                         1363 Budapest, Pf. 17.

Elektronikus levélcím:       ­ft.cegbirosag@birosag.hu

Honlap cím: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

Jogszabályok:

 1. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény.
 2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény.
 3. Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló  1/2022. (V. 26.) GFM rendelet.
 4. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény.
 5. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet
 6. A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
 7. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény.
 8. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.
 9. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításairól szóló 2011. évi CXCI. törvény.
 10. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Kormányrendelet.
 11. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 12. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.
 13. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
 14. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény.
 15. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

Szabályzatok:

– Alapító okirat

– Szervezeti és működési szabályzat;

– Adatkezelési szabályzat;

Archív (1 év)

Alapító okiratok: 2021.január 11; 2021.január 21.; 2021.március1.; 2021.március 22.; 2021.augusztus; 2021.október; 2021.november 15.; 2021.november 22.; 2022.január; 2022.március; 2022.április; 2022.május; 2022.július; 2022.szeptember; 2022.október11; 2022.október24; 2022.december; 2023.március; 2023.május; 2023. július 10; 2023. július 21.; 2023. október;

Szervezeti és működési szabályzat (2022.09.08-ig); Szervezeti és működési szabályzat (2023.10.12-ig);  Szervezeti és működési szabályzat (2024.05.09-ig)

– Adatkezelési szabályzat (2023.09.14-ig)

II.2. Tevékenységek, feladatok

Nem releváns.

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

Nem releváns.

II.4. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Nem releváns.

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Nem releváns.

II.6. Adatbázisok, illetve nyilvántartások

Nem releváns.

II.7. Nyilvános kiadványok

Nem releváns.

II.8. A testületi szerv döntési rendje

Nem releváns.

II.9. Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns.

II.10. Hirdetmények, közlemények

Nem releváns.

II.11. Pályázatok adatai

Nem releváns.

II.12. Vizsgálatok, ellenőrzések

Nyilvános megállapítások nincsenek.

II.13. A közérdekű adatok megismerésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények bejelentése:

ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.

Postacím: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49.

erfo@erfo.hu

Az igénylés módja: formanyomtatvány

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét az alábbi szabályzat rögzíti:

– Közérdekű adatok közzétételének és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat.

II.14. Statisztikai adatgyűjtések

Nem releváns.

II.15. Statisztikai adatszolgáltatás

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma és személyi juttatásának összesített összege

NAIH adatszolgáltatás:

2023: A beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylések száma: 2., Teljesített: 1.

2022: A beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylések száma: 2. Teljesített: 1.

2021: 2; mindkettő teljesítve

II.16. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződések

Nem releváns.

II.17. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződési feltételek

Nem releváns.

II.18. Különös és egyedi közzétételi lista

2009. évi CXII. törvény 2. § szerinti adatszolgáltatás:

Vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tagok, vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók közérdekű adatai

Archív (1 év)

Vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tagok, vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók közérdekű adatai

Vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tagok, vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók közérdekű adatai

Vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tagok, vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók közérdekű adatai

Vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tagok, vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók közérdekű adatai

II.19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Nem releváns.

II.20. Kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns.

II.21. Kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns.

II.23. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

Nem releváns.

II.24. A kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns.

III. Gazdálkodási adatok

III.1. Éves költségvetés, beszámoló.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt határidőben, az e-beszamolo.im.gov.hu oldalon teszi közzé.

III.2. Létszám és személyi juttatások

 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok                                           II.15. alatt található
2. A vezetők, a felügyelőbizottsági tagok és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésének összesített összegeAz ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőinek összesített havi bruttó munkabére és díjazása, 2022.07.15. napján: 1.650.000,- Ft. Egyéb személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Az ügyvezető havi bruttó munkabére: 0,- Ft. A felügyelőbizottsági tagok díjazása 2022.07.15. napján összesen havi bruttó: 160.000,-Ft.
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveJogszabályi előíráson alapuló juttatások: Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint. Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint.
4. A cégjegyzésre, a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultakAz ügyvezető és az e-cegjegyzek.hu oldalról ingyenesen megnézhető/letölthető cégkivonatban megjelölt munkavállalók rendelkeznek cégjegyzési, cégképviseleti joggal. Csak az ügyvezető rendelkezik önálló cégjegyzési joggal, a munkavállalók cégjegyzési joga együttes. A bankszámla feletti rendelkezésre az ügyvezető önállóan jogosult, a gazdasági igazgató, a pénzügy-számviteli és követeléskezelési főosztályvezető és a pénzügyi szakértők együttesen jogosultak.

Archív (1 év)

III.3. Működési és fejlesztési támogatások

Nem releváns.

III.4. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás

Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései 2024.

január; február; március; április; május;

Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései 2023.

január; február; március; április; május; június; július; augusztus; szeptember; október; november; december

Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései 2022.

január; február; március; április; május; június; július; augusztus; szeptember; október; november; december

Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései 2021:

január; február; március; április; május; június; július; augusztus; szeptember; október; november; december

Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései 2020:

január; február; március; április; május; június; július; augusztus; szeptember; október; november; december

Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései 2019:

január; február; március; április; május; június; július; augusztus; szeptember; október; november; december

Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései 2018:

január; február; március; április; május; június; július; augusztus; szeptember; október; november; december

Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései 2017:

január; február; március; április; május; június; július; augusztus; szeptember; október; november; december

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

Nem releváns.

III.6. A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások

Az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.-nél nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. nem a Kbt. 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő ezért a Kbt. 42. §-a alapján közbeszerzési terv készítésére nem köteles.

Közbeszerzési terv: 2023.

­