KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.


Bemutatkozás

A Fővárosi Bíróság 1999. november 22-i keltezésű végzésével az Alapítványt 7679 sorszámmal nyilvántartásba vette és egyben közhasznú szervezetté minősítette. A végzés 1999. december 15- hatállyal jogerőre emelkedett.

Az Alapítvány nem végez vállalkozási tevékenységet, működésében mindenben megfelel a közhasznú besorolásnak.

Az alapítvány jellege

Az Alapítvány nem zárt, szolgáltatásainak igénybevétele nyílt, ezzel a lehetőséggel bárki élhet. Az Alapítvány hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, politikai célú tevékenységet nem támogat, szervezete pártoktól, politikai tömörülésektől független, azoknak semmilyen támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői választáson jelöltet nem állít.

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely jogi személy vagy természetes személy csatlakozhat. A vagyoni csatlakozás lehet pénzbeli, lehet bármely adomány akár élők/működők közötti jogügyletre vonatkozó, akár halál esetére szóló vagyoni rendelkezés. Az adomány, vagyonrendelés minden esetben ingyenes, feltételeket, különösen az Alapítvány céljaival ellentétes kívánalmakat nem támaszthat.

Az alapítvány célja

A megváltozott munkaképességű és fogyatékos egyének és családok, idősek

  1. társadalmi integrációjának és esélyegyenlőségének az elősegítése
  2. élet- és munkakörülményeinek a javítása
  3. egyéni és csoportos támogatása
  4. szociális és mentálhigiénés segítése
  5. rekreációjának a biztosítása kedvezményes áron történő üdültetéseken való részvétel lehetőségének a megteremtésével
  6. kedvezményes áron történő élelmiszerellátásának a biztosítása
  7. aktivitásának felkeltése szabadidős sportprogramok szervezésével
  8. információval való ellátása
  9. segítő és preventív módszerek kidolgozása

Alapítvány-Alapadatok

NévReményt és Rokonszenvet a Rehabilitáltaknak Alapítvány
Székhely1145 Budapest, XIV. kerület, Laky Adolf utca 41-49.
AlapítóKöves Gábor
Alapítás dátuma1999. november 22.
Közhasznú jogállás kezdete 1999. november 22.
Lajstromszám7679
Adószám18168705-1-42

Reményt és Rokonszenvet a Rehabilitáltaknak Alapítvány Törvényszéki végzésének letöltése

Alapítvány-Közhasznúsági jelentés

Az alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése
Az alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentése
Az alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentése
Az alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentése
Az alapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentése

Alapítvány-Éves beszámoló

Alapítvány-Egyszázalék

Közlemény és NAV visszaigazolás a 2011.évi szja 1% felhasználásáról
Közlemény és NAV visszaigazolás a 2012.évi szja 1% felhasználásáról
Közlemény és NAV visszaigazolás a 2013.évi szja 1% felhasználásáról
Közlemény és NAV visszaigazolás a 2014.évi szja 1% felhasználásáról