KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Európai Szopciális Alap és Széchenyi 2020 logó.

GINOP 5.1.5-16-2017-00009

Együtt a munkavállalásért Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

GINOP 5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása elnevezésű program célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén, tekintettel arra, hogy a Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított munkaerő-piaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését.

A projekt célcsoportjába azok a regisztrált álláskereső személyek tartoznak, akik:

 • akik 25 év alattiak,
 • vagy alacsony (ISCED 1-2.) iskolai végzettségűek,
 • vagy elavult (munkaerőpiacon nem hasznosítható vagy a bevonást megelőzően 15 évvel megszerzett) szakképesítéssel rendelkeznek,
 • vagy 50 év felettiek,
 • vagy a gyermekgondozást, családtag ápolását követően kívánnak visszatérni a munkaerőpiacra

Továbbá részt vehetnek a projektben azok a személyek is, akik közvetítést kérőként nyilvántartottak, vagy inaktívak, és programba vonásuk érdekében szolgáltatáskérőként kérik nyilvántartásba vételüket. A projektbe a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya irányíthatja az érdeklődőket.

A nagyságrendileg 887 millió forintos forrásból megvalósuló GINOP 5.1.5-16-2017-00009 kódszámú, „Együtt a munkavállalásért Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című projekt keretében széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába.

A programot az KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumvezetése mellett a Debreceni Rehabilitációs Közhasznú Egyesület, a Karrier Szakmai Diáksegítő Egyesület és az Ösvény Esélynövelő Alapítvány négy fős konzorciuma valósítja meg, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal együttműködésben. A 2018. április 1- én indult projektbe 11.840 fő bevonását tervezzük 2021. június 30-ig.

Az érintett személyek a megye minden járásában hozzáférhetnek a szolgáltatásokhoz, annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci visszatérésüket minél hatékonyabban segíthessék elő a szolgáltató szervezetek. A projekt megvalósítása során törekszünk arra, hogy minden érdeklődő a lakóhelyéhez legközelebbi helyszínen vehesse igénybe a szolgáltatásokat, ennek érdekében – a felmerülő igényeknek megfelelően – további 16 helyszínen is elérhetővé tesszük a tanácsadásokat.

A projektbe irányítást követően minden programrésztvevő részére egyéni fejlesztési terv készül, mely meghatározza a munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges, igénybe vehető szolgáltatások körét, melyek az alábbiak lehetnek:

 • egyéni munkatanácsadás,
 • pszichológiai tanácsadás,
 • szociális információ nyújtás,
 • személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés,
 • munkaerőpiaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás;
 • munkavállalói kulcsképességeket és a kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás;
 • munkaerőpiaci mentori szolgáltatás;
 • motivációs csoportos foglalkozás;
 • pályatanácsadás- pályaválasztási tanácsadás (egyéni);
 • pályatanácsadás- pályamódosítási tanácsadás (egyéni);
 • egyéni álláskeresési tanácsadás;
 • álláskeresési technikák oktatása;
 • Álláskereső Klub;
 • személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás;
 • munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése;
 • vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás;
 • pályaorientációs csoportos foglalkozás;
 • újraorientáló csoportos foglalkozás;
 • pályamódosítási csoportfoglalkozás.

A projekt kiemelt célja továbbá a bevont személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezésének elősegítése, melynek érdekében széles körű munkaadói kapcsolatok kialakítására, és a célcsoporttagok egyéni igényeinek megfelelő állások feltárására törekszünk, az elhelyezkedést támogató szolgáltatások biztosítása mellett.

A projektről ismertető, összefoglaló videók megtekinthetőek az alábbi csatornán: https://youtube.com/playlist?list=PLBfncKQ_JO_U2jD-z5uQSdycX2w5ytjPf

 A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE ELÉRHETŐ AZ ALÁBBI LINKEN.