KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Cégünk eredményességét különböző projektek biztosítják. 

GINOP 5.1.5-16-2017-00009

GINOP 5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása elnevezésű program célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén, tekintettel arra, hogy a Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított munkaerő-piaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését.

A projekt 2018. április 1 – 2021. augusztus 31. között valósul meg.

A projekt célcsoportjába azok a regisztrált álláskereső személyek tartoznak, akik:

  • akik 25 év alattiak,
  • vagy alacsony (ISCED 1-2.) iskolai végzettségűek,
  • vagy elavult (munkaerőpiacon nem hasznosítható vagy a bevonást megelőzően 15 évvel megszerzett) szakképesítéssel rendelkeznek,
  • vagy 50 év felettiek,
  • vagy a gyermekgondozást, családtag ápolását követően kívánnak visszatérni a munkaerőpiacra.

Továbbá részt vehetnek a projektben azok a személyek is, akik közvetítést kérőként nyilvántartottak, vagy inaktívak, és programba vonásuk érdekében szolgáltatáskérőként kérik nyilvántartásba vételüket. A projektbe a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya irányíthatja az érdeklődőket.

A nagyságrendileg 887 millió forintos forrásból megvalósuló GINOP 5.1.5-16-2017-00009 kódszámú, „Együtt a munkavállalásért Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című projekt keretében széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába.

Projekt ismertető videók megtekinthetőek az alábbi linken: https://youtube.com/playlist?list=PLBfncKQ_JO_U2jD-z5uQSdycX2w5ytjPf

Tovább a projekt oldalára.


GINOP 5.3.5-18-2019-00128

„A HVDSZ 2000 és a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködése keretében felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira a „C” – feldolgozóipar bútorgyártás” ágazatban foglalkoztatottak részére” projekt 2020.március 1- 2021.május 29. között valósul meg.

Szerződött támogatás összege: 45 043 079 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projektet nemcsak a hazai munkaerőpiacon és a feldolgozóiparban (beleértve a bútorgyártást) zajló összetett, nemegyszer ellentétes, a foglalkoztatás alakulását érintő folyamatok indokolják, hanem a megváltozott munkaképességűek alkalmazhatóságának sajátosságai. Esetükben a foglalkoztatási válsághelyzetek – legyenek azok akár az adott üzemhez, ágazathoz, régióhoz kötöttek, vagy akár országos szinten jelentkezők – különösen súlyosan jelentkeznek, és kezelésük – jobbik esetben megelőzésük – rendkívül összetett stratégiát igényel. A projekt e folyamatot – beleértve ennek munkaerőpiaci, munkaügyi stb. vonatkozásait – kívánja feltárni, a folyamatot segítő javaslatokat készíteni, bevonni, tájékoztatni mind az ágazatban működő munkáltatókat, mind a munkavállalókat, s ennek támogatásához erősíteni a szociális partnerek kapacitását és képviseleti erejét.

Tovább a projekt oldalára.


EFOP 1.1.6-17-2017-00001

M.I.T. Projekt – Munkaerőpiaci Integráció Támogatása a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft-nél

Az EFOP 1.1.6-17 „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című konstrukció keretében a kormányzat célja olyan programok indítása volt, melyek a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek integrációját segítik elő.

Magyarország Kormánya az Európai Bizottsággal létrejött Partnerségi Megállapodás keretében vállalta a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációjának elősegítését.

A 140 millió forintos forrásból megvalósuló EFOP-1.1.6-17-2017-00001 kódszámú , „M.I.T. Projekt – Munkaerőpiaci Integráció Támogatása a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft-nél” című projekt keretében egyéni kompetencia felmérés alapján készülő képzési- és fejlesztési terv mentén megvalósuló képzések, tréningek és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy elősegítsük a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésüket, illetve meglévő munkaerőpiaci pozícióik megerősítését, valamint reintegrációs folyamatukat.

A programot a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. valósította meg 2018. március 1. és 2020. február 29. között. 

Tovább a projekt oldalára.


GOP-3.5.1-15/A-2015-0004

A „Mintavarroda kialakítása a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. pécsi telephelyén, valamint technológiai korszerűsítés és a piacra jutás elősegítése több telephelyen” című projekt 2012. november 14 – 2015. augusztus 31. között valósult meg.

A támogatás összege 32.674.184 Ft, mely 50%-os támogatási intenzitás.

A beruházás során olyan belső fejlesztések megvalósítása volt a cél (technológiai korszerűsítés, kapacitásbővítés, biztonságtechnikai eszközök beszerzése, piacra jutás elősegítése), melyek közvetlenül és közvetett módon is hozzájárultak a megváltozott munkaképességű személyek egyenlő esélyű munkavégzési feltételeinek megteremtéséhez és biztosításához.

Tovább a projekt oldalára.

KÖZADATKERESŐ: kozadat.hu