KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Két nap, három Felügyelő Bizottsági ülés, három faültetés

Az elmúlt két napban a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft., a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. és az Erfo Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságai ülést tartottak Társaságaink központi irodaházában. Ezen üléseken elfogadták és az Alapítónak elfogadásra javasolták a Társaságok 2022. évi pénzügyi beszámolóit. Jóváhagyó határozatot hoztak továbbá a 2022. évi belső ellenőrzési jelentésről és a 2022. évi megfelelési tanácsadói jelentéséről is.

A tanácskozás után a Felügyelő Bizottság tagjai a társaságok menedzsmentjével közösen egy-egy fát ültettek el a Laky Adolf utcai központi épület előtt lévő zöldsávban.