KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Rehabilitációs szakmérnök

Érvényes2011. december 01., csütörtök
FelelősProjekt Iroda
ProjektTÁMOP-1.1.1-11

Az ERFO Nonprofit Kft. megvalósítót keres a TÁMOP-1.1.1-11/1, valamint TÁMOP-1.1.1-11/2 kiírásra benyújtani tervezett pályázataihoz szükséges rehabilitációs környezettervező szakmérnöki nyilatkozatok elkészítéséhez.

Jelentkezési feltételek

Rehabilitációs környezettervező szakmérnöki képesítés, illetve vonatkozó dokumentumok hiteles aláírásához szükséges jogosítványok megléte

Előnyt jelent

 • budapesti és vidéki (tervezett helyszín: Pécs) tevékenységek ellátására való vállalkozás
 • megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeire és szükségleteire vonatkozó előzetes ismeretek megléte indusztriális és irodai környezetben

Feladatok

A feladatról részletesen tájékozódhatnak az NFÜ honlapján, a TÁMOP-1.1.1-11 pályázati kiírások aloldalán található dokumentumok között.

Jelentkezés

Ajánlataikat a vegh.miklos@erfo.hu email címre küldhetik meg, illetve személyesel leadhatják a 1076 Budapest, Dózsa György út 48. szám alatt az ERFO Nonprofit Kft. székhelyén, a III. emelet 305-ös szobában.

Kommunikációs háttértanulmány készítése

Érvényes2011. november 28., hétfő
FelelősProjekt Iroda
ProjektTÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001

Az ajánlatkérés tárgya

A 2012. március 2. és 2014. február 28. között megvalósuló TÁMOP-5.3.8-11/A1 Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram keretében az Ajánlatkérő számára a háromféle célcsoport (védett foglalkoztatók munkavállalói, szakmai csoportok, társadalom) körében előzetes kommunikációs felmérés, illetve adatgyűjtés.

Az ajánlatkérés háttere

A beszerzés az alábbiakban részletezett USZT keretében megvalósuló a TÁMOP-5.3.8-11/A1 Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram keretében történik.

A projekt konzorciumi partnerségben valósul meg. A projektvezető (konzorciumvezető) a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) mellett konzorciumi partnerként a projektben részt vesz a Társadalomfejlesztési Módszertani és Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (TMSZK), az ERFO Nonprofit Kft., a KÉZMŰ Nonprofit Kft., valamint a FŐKEFE Nonprofit Kft.

A védett szervezetek a megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetésének megvalósítása érdekében alapozó mentális és készségfejlesztő, majd ehhez kapcsolódó szakmai képzések lebonyolítását tervezik a pályázat során.

A projekt előkészítő szakaszában az ERFO megváltozott munkaképességű munkatársai szakmai és magatartás alapú kompetencia vizsgálata alapján kerülnek kiválasztásra az alapozó képzési szakasz résztvevői, és kerülnek kidolgozásra az egyedi képzési utak(egyéni képzési tervek).

Az előkészítési, illetve képzési szakaszok során olyan versenyképes tudásanyagot kell a védett szervezeteknek átadni a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára, amellyel gazdagodva a nyílt munkaerőpiacra történő visszavezethetőségi esélyeik jelentősen növekednek.

Az ajánlatkérés ismertetése

Az ajánlatkérőben hivatkozott projekt célcsoport körében felmérés és adatgyűjtés a következő szempontok alapján:

A programterv kötelező tartalmi elemei:

 • A kommunikációs tervnek tartalmaznia kell a tájékoztatás, nyilvánossághoz kapcsolódó szakértői feladatok felsorolását:
 • Javaslattételt a konzorciumvezető számára a hivatkozott kommunikációs csomagban foglalt kötelező kommunikációs feladatok kidolgozására vonatkozóan;

illetve:

 • Szemléletformáló marketingkommunikációs kampányhoz kapcsolódó szakértői feladatokat,
 • Javaslattételt Ajánlatkérő számára a szemléletformáló marketingkommunikációs kampány tartalmára vonatkozóan;
 • Szemléletformáló marketingkommunikációs kampány kidolgozása tanulmány formájában az Útmutató és mellékleteiben meghatározott követelményrendszernek megfelelően;
 • Szemléletformáló marketingkommunikációs kampány tartalmának egyeztetése a többi pályázó konzorciumi taggal.

A munkavállalói célcsoport jellemzői:

 • A célcsoport nagy százalékban 50 év fölötti átlagéletkorú megváltozott munkaképességű.
 • A célcsoport alacsony iskolai végzettségű, jellemzően szakiskolai szerzett végzettséggel rendelkezik.
 • A célcsoport elsődlegesen nem írásos információból tájékozódik.
 • A célcsoport egyszerű nyelvezeten, a célcsoport hétköznapi életének gyakorlati problémáiból merített feladatokra jobban tud reflektálni, mint az elméleti feladatokra.

Teljesítési feltételek:

Az kiválasztásra kerülő ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt. Az ajánlattevőnek a szerződéskötéstől számított 15 munkanap áll rendelkezésére a felmérési terv elkészítésére. A megadott időkeret alatt az ajánlatkérő maximálisan biztosítja az ajánlattevő részére az esetleges egyeztetések lehetőségét, az ajánlattevő igényei szerint.

Az ajánlatkérő vállalja, hogy a felmérési tervről annak megküldését követően személyes egyeztetést kezdeményez, és az egyeztetés eredményeként korrigált/véglegesített tervet maximum 5 munkanapon belül jóváhagyja.

A jóváhagyott programterv alapján kell az ajánlatkérőnek a kutatási programot és a hozzá kapcsolódó tanulmányt elkészítenie. A kutatási programot a szerződéskötéstől számított maximum 3 hónapon belül kell elkészíteni.

Tekintve hogy az ajánlattételben foglalt feladatot a hivatkozott TÁMOP-5.3.8-11/A1 projekt keretében projektben ütemezett határidőre kell elvégezni, ezért az előirt szoros határidők nem módosíthatók, hosszabbíthatók, a szerződéskötést követően sem. Az ajánlattevőnek ajánlata megtételekor ezt figyelembe kell vennie.

Ajánlattételi határidő:

Ajánlattevőknek az ajánlattételét legkésőbb 2011. november 28-ig kell beérkeznie az ERFO székhelyére (Budapest, 1076 Dózsa Gy. út 48.), vagy a 322-1600 faxszámára, illetve a vegh.miklos@erfo.hu e-mail címre.

Határidőn túl beérkezett ajánlatokat nem áll módunkban elbírálni.

Ajánlati kötöttség:

Az ajánlattevőnek vállalnia kell az ajánlatának 60 napig történő érvényességét. Az ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy ajánlati áron felül a megvalósítás során további ellenszolgáltatásra ajánlattevő nem lesz jogosult.

Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a létrehozott termékkel kapcsolatos bárminemű jogokról (beleértve a felhasználási jogot is) lemond az ajánlattevő javára.